mandag den 20. juli 2015

Idealisten & USA Imperialismen

Christina Rosendahls film ”Idealisten” mere end antyder, at der er masser af skeletter tilbage i skabet omkring den amerikanske militærbase i Thule. Bag filmens åbning trænger der sig et sådant skelet på. Vi får at vide, at militærbasen blev opført i overensstemmelse med en kontrakt mellem USA og Danmark. Skal man tro den franske etnograf Jean Malaurie, der var i Thule da basen blev opført, så forholder sagen sig ganske anderledes. Den dansk amerikanske overenskomst om USA's brug af Grønlands territorium til opførelse af basen er fra 27. april 1951, men allerede i marts var man fra amerikansk side påbegyndt anlægsarbejdet med basen. Ingen havde informeret lokalbefolkningen eller fangerrådet som i henhold til Thule lovene (Udarbejdet af Knud Rasmussen og godkendt af folketinget) var øverste myndighed. Malaurie skriver om sit første indtryk af basen i ”De sidste konger i Thule”: ”Set fra gletscheren virkede denne civilisationens indtrængen uhyggelig”. Malaurie forhører sig hos den danske kolonibestyrer Torben Krog der over for franskmanden indrømmede, at ”Jeg ved ingen ting”. I bogen ”Thule fangstfolk og militæranlæg” af Jens Brøsted og Mads Fægteborg fremgår det, at hverken kolonibestyreren eller landshøvdingen P.H. Lundstrøm vidste noget om hvad der foregik lige foran deres øjne. Endelig lykkedes det Torben Krog at fralokke en amerikansk officer de nødvendige oplysninger. Officeren siger: ”..jeg mener det er den danske regering der skal underrette dig om det; men jeg kan godt fortælle dig, at det er en base vi skal til at bygge derovre, og den bliver nok i størrelsesordenen 7-10.000 mand, det er den danske regering fuldstændig informeret om og indforståede med. Spørgsmålet så mange år efter er så ”var de det”? En af de lokale Ûtâq sagde til Malaurie: ”tusinder og tusinder af amerikanere og der er også atombomben.. ingen af disse amerikanere har kvinder med. Det er ikke normalt, det der. Sofie hørte, at de ville have vore 150 piger – de stakler! Til tusinder og tusinder – det kan de ikke klare”. Ûtâq var bange for, at amerikanerne medbragte atombomber – hans angst var vel begrundet! 
Jean Malaurie i Thule